Llistat de pràctiques

Enllaços d’interès

Recorda que a tens accés a un simple manual d’R html. A més teniu els següents enllaços d’interés relacionats amb R

  • R-bloggers: Diferents blogs relacionats amb R.
  • Leanpub: Repositori a diferents llibres. Molts d’ells gratuïts i relacionats amb R
  • Introducció R per Klaus Langohr. Curs introductori d’R (castellà).
  • Advanced R per Hadley Wickham. Continguts avançats d’R.
  • R packages per Hadley Wickham. Creació de paquets amb R.
  • Cookbook R. Consulta ràpida a funcionalitata de ggplot2.
  • tidyverse Informació dels paquets de tidyverse

Documents d’ajuda: